Măsuri educaționale suplimentare pentru tinerii NEETs

COD SMIS 148632

sigla_UE.png
logo-GR.png
logo-IS-2014-2020.png

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 1 – Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri”.
Valoarea totală a proiectului 4.212.293,25
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE/ILMT 3.501.098,47
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 266.058,54
Valoarea co-finanţării eligibile a liderului de parteneriat/ parteneri 445.136,24

Obiectivul proiectului

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea posibilităților de dezvoltare pentru 420 tineri Neets cu vârsta cuprinsă între 16 – 29 ani, din regiunile mai puțin dezvoltate Sud-Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia, înregistraţi la ANOFM/AJOFM care se reîntorc în educaţie în programe de tip a doua şansă.
Proiectul se referă în special la tinerii din categorii defavorizate (romă/rural), având ca scop sporirea nivelului de conştientizare a rolului educaţiei prin campanii de informare, contribuirea directă la scăderea ratei abandonului şcolar, inclusiv prin oferirea unor măsuri de sprijin financiar pentru cursanţi, pe o perioadă de 30 luni.

Partenerii proiectului

MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI
FORMPROF SERVICII

#Măsuri educaționale suplimentare pentru tinerii NEETs

ACTIVITĂȚI

CONTACT

Pentru mai multe informații folosește adresa de e-mail proiect.neets@gmail.com